Mijn favorieten

Planschade


Deze termen houden verband met besluiten van de overheid (bijvoorbeeld van planologische aard) waardoor schade voor burgers ontstaat. In deze gevallen is echter geen sprake van verwerving door de overheid.
 
Planschade is schade die het gevolg is van een planologische wijziging. Te denken valt hier aan de waardevermindering van uw woning doordat er een vuilstortplaats in de nabijheid wordt aangelegd of de schade ten gevolge van de ontwikkeling van een bedrijventerrein in de directe nabijheid van uw woning of bedrijf.
 
Indien de schade niet via de weg van de planschade vergoed wordt, biedt mogelijk de bestuurscompensatie een alternatief.
 
Bij planschade- en nadeelcompensatiezaken kan naast waardevermindering ook sprake zijn van voor vergoeding in aanmerking komende inkomensschade.
 
 
Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring