Mijn favorieten

Landgoederen


Wanneer wordt gesproken over landgoederen denkt u al gauw aan grote stijlvolle landhuizen of kastelen gelegen in een bosrijke omgeving waar oude bomen en grasland een landelijk aanzien geven. Landgoederen die van oudsher zijn ontstaan betreffen vaak familiebezit dat over gaat van generatie naar generatie. Het beheren van de landerijen, behoord tot één van kernactiviteiten van Maalderink & Lutke Willink. Hierbij kunt u denken aan het opstellen van (erf)pachtcontracten, bemiddeling en advies met betrekking op pachtgerelateerde zaken zoals verdeling/verkoop van productierechten. Onze rentmeesters zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pachtzaken.

Naast bestaande “oude” landgoederen zijn er ook “nieuwe” landgoederen. Een trend van de laatste jaren is het ontwikkelen van een nieuw landgoed. Hierbij wordt cultuurgrond eventueel met bos omgevormd tot een complex bestaande uit natuur met een nieuw te bouwen landhuis. Per gemeente kunnen er andere voorwaarden worden gesteld voor het omvormen van cultuurgrond en/of bos naar een landgoed. Wanneer het als landgoed wordt aangemerkt en valt onder de Natuurschoonwet (NSW-landgoed) kunnen er fiscale voordelen worden genoten. Deze voorwaarden zijn te vinden in de Natuurschoonwet.

Als makelaarskantoor en als rentmeesterkantoor houdt Maalderink & Lutke Willink zicht onder andere bezig met de aan- en verkoop van onroerend goed. Bij nieuwe landgoederen zou dit kunnen beginnen bij de aankoop van landbouwgrond. Onze rentmeesters weten op welke zaken hierbij moet worden gelet. Naast de grondmarkt kennen wij ook de markt waarin landgoederen worden aan- en verkocht. Mocht u voornemens zijn een landgoed aan- of te verkopen, informeer eens bij één van onze rentmeesters.

Specialistisch werk
De gehele procedure omtrent het oprichten van een nieuw landgoed is een zeer specialistisch vakgebied. In dit gehele traject kan Maalderink & Lutke Willink samen met gespecialiseerde adviseurs u bijstaan.

Ontwikkelingen Wet- en regelgeving
Op het terrein van wet- en regelgeving vinden er jaarlijks veel ontwikkelingen plaats. Zo ook bij aanverwante wetgeving omtrent landgoedontwikkeling. Maalderink & Lutke Willink is thuis in de wetgeving dat betrekking heeft op het landelijk gebied en volgt de jurisprudentie op de voet . Ook op fiscaal gebied kunnen wij in overleg met uw accountant u ten dienste zijn. Onze rentmeesters staan u bij met raad en daad, om uw voorgenomen ontwikkelingsplannen geslaagd tot uitvoering te brengen.


Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring