Mijn favorieten

Warme grond


Ligt uw grond tegen de bebouwde kom aan of is het waarschijnlijk dat er een bedrijventerrein op uw grond gerealiseerd wordt? Dan weten projectontwikkelaars en / of de gemeente u vaak ook te vinden. Uw grond ligt immers “warm”! Toch is het dan van groot belang om vroegtijdig in beeld te hebben wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, en wat u moet doen om een optimaal rendement uit uw onroerend goed te behalen.

Als eigenaar van warme grond komen er meer vragen op u af, dan u op het eerste moment zou denken. Timing is hierbij een sleutelwoord. Het is nooit te vroeg om u te laten informeren over de mogelijkheden en kansen die er zijn. Het kan zelfs van het allergrootste belang zijn om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te doen.

De meeste grondeigenaren zijn positief, als blijkt dat hun eigendommen “warm liggen”. De meerwaarde die dan ontstaat kan goed gebruikt worden in het bedrijf of privé. Maar de mogelijkheden die zich voordoen, roepen even zovele vragen op.

Maximale opbrengst
Natuurlijk is de verkoopopbrengst het belangrijkste bij een eventuele verkoop van warme grond. De makelaars en beëdigd rentmeesters van Maalderink en Lutke Willink hebben jarenlange ervaring opgebouwd bij de verkoop van “warme grond” en hebben oog voor niet alleen de “financiële opbrengst”, maar ook voor de bijkomende aspecten. Een optimaal onderhandelingsresultaat hoeft immers niet alleen te bestaan uit de verkoopprijs!

Kaf en koren
Projectontwikkelaars bestaan in verschillende maten en soorten. Slechts vanuit ervaring en contacten in het werkveld, is inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid van de ontwikkelaars en welke ontwikkelaar veel interesse zal hebben in het onroerend goed (en dus het meest er voor over zal hebben).

Timing
Te vroeg verkopen is niet goed, want prijzen stijgen doorgaans, naarmate het zekerder wordt dat een bepaalde ontwikkeling plaats gaat vinden. Aan de andere kant is er de dreiging van een gemeentelijk voorkeursrecht (WVG) die de verkoopmogelijkheden ernstig beperkt en bestaat soms ook de mogelijkheid dat een project überhaupt niet gerealiseerd wordt. Timing is derhalve een van de belangrijkste afwegingen die bij een eventuele verkoop moeten worden gemaakt.

Overeenkomsten
Door projectontwikkelaars worden vaak meerdere “verkoopconstructie’s” voorgehouden, variërend van optiecontracten, bijbetalingsregelingen tot “boter-bij-de-vis” contracten. Welke overeenkomst het best past, is afhankelijk van u als verkoper en van de situatie ter plaatse. De rentmeesters en makelaars van Maalderink en Lutke Willink denken hierin met u mee en kunnen u de juiste argumenten aandragen die een rol kunnen spelen bij uw afwegingen.

Als u kiest voor een bijbetalingsregelingen is het uiteraard van het grootste belang dat de overeenkomsten 100% waterdicht zijn. Het gaat immers vaak om enorme bedragen.
Ook de aanvullende voorwaarden die afgesproken kunnen worden, zoals het voortgezet gebruik, terugkoopregelingen en dergelijke dienen goed in de overeenkomsten te worden vastgelegd.

Fiscaal
Ook fiscaal zal een en ander nauwkeurig moeten worden behandeld. Wij treden samen met u in overleg met uw accountant om de fiscale mogelijkheden door te nemen.

Kortom
Er komt veel kijken bij (soms langjarige) trajecten met betrekking tot warme grond, waarbij deskundige en complete begeleiding een absolute voorwaarde is om tot een optimaal eindresultaat te komen.


Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring