Mijn favorieten

Aankoop en verkoop

Maalderink & Lutke Willink is al ruim 40 jaar actief is de agrarische en landelijke makelaardij. Onze makelaars en rentmeesters zijn altijd persoonlijk aanspreekbaar, volgen de ontwikkelingen in de agrarische sector en het buiengebied nauwgezet en hebben zich door werk, ervaring en voortdurende scholing ontwikkeld tot zuivere specialisten. De vele regels en wetten, maken het aan- en verkopen van agrarisch en landelijk onroerend goed tot een complexe zaak. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mogelijke planologische ontwikkelingen en ontwikkelingen op het gebied van milieu- en natuurwetgeving.
 
Verkopen van uw agrarisch bedrijf
Wanneer u uw gehele bedrijf wilt verkopen, zullen wij met u in een persoonlijk gesprek het gehele proces bespreken. Wij zijn thuis in de agrarisch markt, zodat wij u goed kunnen informeren over actuele marktontwikkelingen. Door middel van ons landelijk uitwisselingsysteem kunnen wij uw bedrijf zodanig presenteren dat potentiële kopers in het hele land uw bedrijf weten te vinden.
 
Ook in geval uw agrarisch bedrijf niet als geheel verkocht zal worden, bekijken wij met u de verschillende mogelijkheden. Hier wordt niet alleen gekeken naar agrarische functies, maar ook alternatieve aanwendingsmogelijkheden, zoals functieverandering.
 
Fiscale en juridische aspecten zullen worden bekeken en zonodig met uw accountant worden besproken.

Verkopen van een gedeelte van een agrarisch bedrijf
Wanneer u uw bedrijf wilt staken, maar wilt blijven wonen, denken wij met u mee over de diverse mogelijkheden. Uiteraard wordt hierbij de verkoop van eventuele productierechten en landbouwgrond betrokken. De gemeente en/of provincie zal in de ontwikkeling betrokken worden, zeker als het gaat om eventuele sloop bedrijfsgebouwen, functieverandering of bestemmingsplanwijziging.

Verkopen van uw woning
Als “makelaars van het buitengebied”, zijn wij uitstekend toegerust om uw landelijk gelegen woning te verkopen. Het buitengebied kent zijn eigen “eigenaardigheden”, waardoor specifieke kennis vereist is. Denk hierbij aan de bepalingen in een bestemmingsplan die in het buitengebied anders kunnen zijn dan binnen bebouwde kom. Dit geldt zeker bij agrarische bestemmingen. Maar voor kopers is vaak ook van groot belang, op welke wijze het landelijke karakter van de omgeving geborgd is. Het werkt ook voor kopers dan ook geruststellend te ontdekken dat de verkopend makelaar goed thuis is in het buitengebied.

MLW Exclusief
Daarnaast heeft Maalderink & Lutke Willink een eigen en nieuwe formule ontwikkeld: MLW Exclusief www.mlwexclusief.nl. MLW Exclusief richt zich op het exclusieve segment van de woningmarkt. Graag verwijzen wij u naar de website.

Commercieel Vastgoed
Sinds 2012 heeft Maalderink & Lutke Willink ook specialistische kennis op het gebied van commercieel vastgoed (recreatie, winkels, bedrijfspanden, kantoren) in huis. Wij kunnen u derhalve ook uitstekend  bijstaan wanneer uw object, al dan niet na een functiewijziging en geheel of gedeeltelijk, commercieel vastgoed betreft.

Verkopen van landbouwgrond
Bij verkoop van landbouwgrond komen er zaken aan de orde als grondlasten, pacht, toeslagrechten, bestemming, etc. Uw makelaar bespreekt deze en andere zaken met u voordat het verkooptraject wordt ingegaan. Mocht u bij een (vrijwillige) kavelruil betrokken raken, kunnen wij u met deskundig advies terzijde staan. Regionale ontwikkelingen maar zeker ook marktontwikkelingen spelen een belangrijke rol bij grondtransacties.

Aankoop van onroerend goed
Maalderink & Lutke Willink kan u ook bijstaan bij het aankopen van onroerend goed. Wij zoeken voor u naar objecten waar uw voorkeur naar uit gaat, adviseren u over een reële aankoopprijs en kunnen voor u in onderhandeling treden. Zo kunt u zich houden bij de kerntaken van uw bedrijf.

Bedrijfsverplaatsingen / -ontwikkeling
Het komt regelmatig voor dat een agrariër zijn gehele bedrijf moet verplaatsen. Dit gebeurt in het kader van bijvoorbeeld:
 • landinrichting / ruilverkaveling
 • vrijwillige kavelruil
 • realisatie van infrastructurele werken
 • stads- en dorpsuitbreiding
 • ontwikkeling van bedrijventerreinen
 • natuurontwikkeling
 • autonome bedrijfsontwikkeling
 • reconstructiewet
Verplaatsing kan binnen u eigen regio mogelijk zijn, maar er kan ook sprake zijn van verplaatsing naar een andere regio of zelfs het buitenland. Maalderink & Lutke Willink beschikt over een uitgebreid landelijk netwerk, waardoor wij u optimaal kunnen begeleiden, ook indien uw bedrijf verplaatst wordt naar buiten uw regio. Wij adviseren u bij bedrijfsverplaatsing onder meer over:
 • waarde van uw huidige bedrijf
 • waarde van het nieuwe bedrijf
 • ontwikkelingsmogelijkheden
 • de verplaatsing van productierechten
 • fiscale aspecten
Meer informatie
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring