Mijn favorieten

Pacht - erfpacht

Pacht en erfpacht behoren tot de kernactiviteiten van Maalderink & Lutke Willink.
Onze rentmeesters zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van pachtzaken. Als het gaat om het opstellen van (erf)pachtovereenkomsten, het wijzigen of het beëindigen daarvan, bent u bij ons aan het juiste adres.
 
Ook kunnen wij onze diensten aanbieden voor het beheren van pachtobjecten.
 
Pachtvormen
Pacht en erfpacht is te onderscheiden in diverse pachtvormen, waarvan de meest gebruikte vormen zijn:
 
Erfpacht Zakelijk recht, middels notariële akte vastgelegd, looptijd minimaal 26 jaar.
Reguliere pacht “Basis-pachtvorm” met o.a. prijstoets, voorkeursrecht, recht op verlenging en indeplaatsstelling t.b.v. pachter.
Geliberaliseerde pacht Geen wettelijke pachttermijn, voorkeursrecht, recht op verlenging of indeplaatsstelling van toepassing. 
Voor geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar geldt wel een prijstoets.
Teeltpacht Vergelijkbaar met geliberaliseerde pacht, maar specifiek gericht op de teelt van één of twee-jarige gewassen.
Pacht van 1 ha of minder Belangrijkste regels van de pachtregelgeving gelden niet.
Mondelinge of grijze pacht Geen wettelijke basis.
 
Specialistisch werk
De Pachtregelgeving met de bijbehorende jurisprudentie vormt een zeer specialistisch vakgebied, waar verhoudingen makkelijk scheef groeien als afspraken niet duidelijk en correct, schriftelijk, worden vastgelegd. Als afspraken niet goed zijn vastgelegd, kan dit enorme consequenties krijgen die bij het begin van de overeenkomst absoluut niet bedoeld waren en die in lengte van jaren een rol kunnen blijven spelen. De voorbeelden hiervan zijn alom bekend!
 
Voorts spelen aanspraken op productierechten (fosfaatrechten, toeslagrechten, mestproductierechten, etc.) altijd een rol in de onderlinge verhouding tussen pachters en verpachters.
 
Het is van het grootste belang dat partijen bij het sluiten van zowel pachtovereenkomsten als beëindiging-overeenkomsten de grootste zorg hieraan besteden.
 
Pachtbeëindiging
Bij het eindigen van een pachtverhouding of een erfpachtovereenkomst, dienen vaak nog bedragen te worden verrekend. Denk hierbij aan de gebouwen die op basis van een recht van opstal, eigendom zijn van de pachter / gebruiker of aan door de pachter aangebrachte verbeteringen / investeringen (melioratierecht). Bij de vaststelling van de te verrekenen bedragen zijn vaak specifieke regels van toepassing. Ook hierbij kunnen de rentmeesters van Maalderink en Lutke Willink u uitstekend ondersteunen.
 
Pachtbeheer
Bij het laten beheren van pachtobjecten kunt u denken aan het actualiseren van pachtovereenkomsten, het doorvoeren van periodieke pachtprijsaanpassingen en het financieel beheer met betrekking tot het innen van de pachtsommen inclusief verrekenen van zakelijke lasten. Al naar gelang de wensen van onze opdrachtgever kunnen wij onze “maatwerkdienstverlening” aanbieden. Informeer gerust eens naar de mogelijkheden.
 
Voor nadere informatie neemt u contact met ons op.
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring