Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Oude Stationsweg 9 in Holten 7451 ME

Oude Stationsweg 9

7451 ME Holten, NL
Prijs op aanvraag Beschikbaar

Omschrijving

Melkveebedrijf dat is gelegen in het buitengebied van Holten. Het gebied kenmerkt zich als landbouwontwikkelingsgebied dat bedrijfsontwikkelingen nog steeds mogelijk maakt. De bedrijfslocatie heeft zelf nog deels een intensief karakter met betrekking op de varkenshouderij, maar niet meer actief. De locatie is goed bereikbaar en ligt dicht bij de A1 (Deventer-Almelo)

De bedrijfslocatie...
Lees meer

Kenmerken

Hoofdtype(n) Melkveehouderij Perceeloppervlakte 40 ha 57 a 62 ca
Lees meer

Omschrijving

Melkveebedrijf dat is gelegen in het buitengebied van Holten. Het gebied kenmerkt zich als landbouwontwikkelingsgebied dat bedrijfsontwikkelingen nog steeds mogelijk maakt. De bedrijfslocatie heeft zelf nog deels een intensief karakter met betrekking op de varkenshouderij, maar niet meer actief. De locatie is goed bereikbaar en ligt dicht bij de A1 (Deventer-Almelo)

De bedrijfslocatie bestaat uit een boerderij bestaande uit een voorhuis met twee wooneenheden en achterhuis, diverse bedrijfsopstallen t.b.v. ruim 159 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Het bedrijf wordt momenteel geëxploiteerd met ± 48 hectare grond, waarvan 40 hectare in eigendom en aansluitend de bedrijfslocatie.

Boerderij genaamd “Scholman” is gebouwd in 1936, waarna in 1962 het achterhuis is aangebouwd dat fungeert als jongveestalling. De boerderij bestaat een dubbel bewoonbaar
voorhuis dat met holle spouwmuren is opgetrokken, deels met kunststof kozijnen met dubbel glas en deels met houten kozijnen grotendeels met dubbel glas. De niet beschoten kap is met riet gedekt. In 2000 is de bedrijfswoning het laatst gedeeltelijk gemoderniseerd door onder andere de realisatie van een nieuwe badkamer op bovenverdieping. In 2015 en 2017 zijn een deel van de kozijnen op de begane grond en de bovenverdieping vervangen door kunststof kozijnen met dubbel glas. De woning is op de begane grond voorzien van gaskachels en op de eerste verdieping met
centrale verwarming, waarvan de Nefit HR Combiketel dateert uit 2000.

Indeling begane grond:
Vanuit het achterhuis toegang tot de interne hal die toegang geeft aan beide wooneenheden. In de hal zit het toilet en trap naar de eerste verdieping. De woonkeuken met kelder en doorloop naar de woonkamer. De andere woonkeuken heeft doorloop naar de woonkamer en tweede woonkamer.

Indeling eerste verdieping:
Overloop met vier slaapkamers en een badkamer met douche, toilet en bad.

Vlieringzolder:
Boven de eerste verdieping is een beloopbare vlieringzolder.

Tuinhuis:
In de voortuin is een tuinhuis met hout op stenen voet opgetrokken waarop de met vloerplaten beschoten kap met pannen is gedekt. De vloer bestaat uit terrastegels.

Achterhuis boerderij:
Het achterhuis is opgetrokken met holle spouwmuren, houten gebinten en stalen staander, waarboven de sporenkap met pannen en riet is gedekt. In 2006 en 2018 zijn alle panlatten van
het achterhuis vervangen.

De deel fungeert als jongveehuisvesting, waarvan een zijde bestaande uit kalverenhuisvesting op stro, waaronder een mestkelder en voorzien van een drinkautomaat.

Een zijde zijn groepshokken op betonroostervloer en zwevende boxen met een “zweeds”-voerhek.. In totaal kunnen er ongeveer 28 stuks jongvee worden gehuisvest in het achterhuis. Het achterhuis geeft toegang tot het woongedeelte.

Naast het achterhuis staat een autogarage met fietsenhok dat met spouwmuren is opgetrokken, houten kapconstructie met golfplaten gedekt.

Karakteristieke schuur:
De schuur is traditioneel gebouwd rond 1900. De inrichting ten behoeve van de varkenshouderij is deels verwijderd en fungeert de schuur voornamelijk als opslagruimte. De schuur is met steens muren en houten gebinten opgetrokken, waarop de sporenkap met pannen en riet is gedekt. De afmetingen bedragen 15m x 11m. De schuur is deels nog ingericht ten behoeve van de varkenshouderij en wordt nu gebruikt als opslag/berging.

Werktuigberging:
De werktuigberging is in 1932 met hout en steen opgetrokken waarop de houten kapconstructie de gordingkap met asbestcement golfplaten is gedekt. De vloer bestaat uit beton. De afmetingen bedragen 14m x 5m. De schuur is ingericht en in gebruikt als opslag/werktuigberging. De aanbouw aan de achterzijde heeft een afmeting van 9m x 4m. Deze is eenvoudig en laag opgebouwd en in gebruik als opslag.

Werktuigberging:
De geheel afsluitbare werktuigberging is in 2006 gerenoveerd, waarbij nieuwe stalen spanten zijn aangebracht, damwand gevelbekleding en de gordingkap met asbestcementvrije golfplaten is gedekt. De vloer bestaat uit betontegels en beton. De afmetingen bedragen 16m x 11m. De schuur is ingericht en in gebruikt als opslag/werktuigberging.

Ligboxenstal
De 0+4+0 rijige melkveestal is gebouwd in 2010. De afmetingen bedragen 58m x 35m
De stal is opgetrokken met gegalvaniseerde spanten waarop de kap met geïsoleerde dakpanelen is gedekt. De gevels zijn met betonelementen met ruime opening met windbreekgaas.
De stal is geheel onderkeldert met uitzondering van 1 voergang. De totale mestopslagcapaciteit bedraagt 2.700 m³. Op de betonroosters rijdt een mestrobot dat in 2017 is geïnstalleerd en voorzien is van watervoorziening. In de stal zijn 138 strooiselboxen en heeft zelfsluitende voerhekken.

Aan de voorzijde van de melkveestal zijn bij de realisatie in 2010, twee nieuwe De Laval VMS melkrobots geplaats uit de serie 2007-2012. Tussen beide melkrobots is een afgesloten kantoorruimte met uitzicht op de melkveestal. Onder deze kantoorruimte zitten voorzieningen om een eventuele derde melkrobot te kunnen plaatsen.

Jongveestal met tanklokaal en technische ruimte
Deze 1+1 rijige stal is in 1978, 1985 en 1999 gebouwd. De stal is met spouwmuren opgetrokken, stalen spanten, waarop de deels geïsoleerde gordingkap deels met asbestcement golfplaten is gedekt. De kelders bevinden zich onder de betonroostervloeren die in 1999 geheel zijn vernieuwd met een totale opslagcapaciteit van 1.557 m³.

Inpandig de stal bevindt zich een afzondelijke ruimte voor de 14.000 liter grote melktank met een voorkoeler, alles geheel in eigendom. Hiernaast is een technische ruimte met machines ten behoeve van de melkrobots, waaronder o.a. een warmteterugwinninginstallatie en compressor. De afzonderlijke ruimte waarin de voormalige melkstal zat, fungeert nu als doorloopruimte waarin tevens de eigenwaterinstallatie met een ijzer/mangaan fliter zich bevindt. Deze installatie geeft water dat geschikt is voor eigen consumptie.

Jongveestal:
De geheel onder kelderde jongveestal is aangebouwd in 1985. Aan een zijde kunnen 25 stuks jongvee worden gehuisvest op betonroostervloer met zwevende boxen en zelfsluitend voerhek.
De overige ruimte naast de voergang fungeert als machineberging. Deze ruimte is tevens geschikt om te herinrichten naar jongveehuisvesting op stro.

Jongveestal / droge koeienstal:
De stal is in 1999 aangebouwd en betreft een 1+1 rijige stal. Dit gedeelte heeft een geïsoleerde kap. In dit gedeelte kunnen ongeveer 80 stuks jongvee met droge koeien worden gehouden op betonroostervloeren met zwevende boxen met koematten en zelfsluitend voerhek. Achter op de centrale voergang een afkalfstal.
Naast deze stal ligt een goed afgesloten uitloopgelegenheid bestaande uit een zandbodem.

Varkensschuur:
In 1972 is de varkensschuur gebouwd voor in totaal 306 vleesvarkens. De schuur is met spouwmuren opgetrokken een houten kapconstructie waarop de geïsoleerde kap met asbesthoudende golfplaten gedekt. In de vijf afdelingen bestaan de vloeren uit beton- en betonroostervloeren, zijn de hokken met beton en kunststof gescheiden en voorzien van brijbakken met drinknippels. Mestkelders bevinden zich alleen onder de betonroosters en heeft een totale inhoud van 140 m³. In 2010 zijn er voor het laatst vleesvarkens gehuisvest in deze schuur.
Afmetingen bedragen 25m x 11,5m.

Voorzieningen:

Op het erf liggen diverse kuilvoersilo’s:
- 1 sleufsilo van 32m x 8m, gevloerd met betonplaten en een betonnen keerwanden van 1,40m
- 1 sleufsilo van 36m x 10m, gevloerd met hard gebakken klinkers en betonnen keerwanden van 2m
- 1 sleufsilo van 36m x 8m, gevloerd met klinkers en betonnen keerwanden van 1,40m
- 1 kuilvoerplaat 36m x 5m, gevloerd met H-klinkers en betonnen keerwanden van 1m
- 1 sleufsilo van 36m x 8,5m, gevloerd met H-klinkers en betonnen keerwanden van 1,25m en 1,40m
- 1 sleufsilo van 36m x 7m, gevloerd met betonklinkers en betonnen keerwanden van 0,75m
- 1 sleufsilo 28m x 8m, gevloerd met hard gebakken klinkers en betonnen keerwanden van 1,10m

De erfverharding bestaat voornamelijk uit betonklinkers.

Op het erf staan diverse polyester voersilo’s met diverse opslagcapaciteiten.

Onder de bestaande bedrijfsopstallen ligt een totale mestopslagcapaciteit van 4.502 m³. Hiervan is 2.700 m³ onder de melkveestal gebouwd in 2010.

Op het erf staat een dieselolietank (bouwjaar 2015) met een inhoud van 3.000 liter.

Nutsvoorzieningen
Het bedrijfscomplex is aangesloten op gas, water elektra, riool en glasvezel.
De eigenwaterinstallatie met ontijzering is aangesloten op het leidingwaternet, maar het water kan ook van het nutsbedrijf worden betrokken.

Landbouwgrond:
De huiskavel met (nagenoeg) aansluitende landbouwgrond heeft een totale gebruiksoppervlakte van 38,20 hectare. De landbouwgrond wordt met uitzondering van 2,39 hectare geëxploiteerd als grasland. De ontsluiting is zeer goed via de bedrijfslocatie en rechtstreeks op de openbare weg (Oude Stationsweg)). Op basis van de bodemkartering worden de gronden aangewezen als Beekeerdgronden en Humuspodzolgronden, bestaande uit lemig fijn zand.
De huiskavel kan volledig kunstmatig worden beregend.

De huiskavel kan kunstmatig worden beregend, waarbij de pomp kan worden aangesloten op de bron gelegen op de bedrijfslocatie. Hiernaast zijn er twee ander bronnen op percelen aan de overzijde van de openbare weg, waardoor alle percelen kunnen worden beregend.

De waterhuishouding van de percelen landbouwgronden is goed. De percelen liggen grotendeels binnen waterschap-sloten in onderhoud bij Waterschap Rijn & IJssel.

Vergunningen:
- Milieuvergunning voor het houden van: - 139 melk- en kalfskoeien ouder dan 2 jaar permanent opgestald
- 93 melk- en kalfskoeien ouder dan 2 jaar beweiden
- 91 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar
- 438 vleesvarkens
- NB-vergunning: - 159 melkkoeien permanent opgestald
- 91 stuks vrouwelijk jongvee

Naast de vergunningen voor het houden van dieren is op 2 augustus 2010 een watervergunning afgegeven voor onttrekking van water uit de Oude Schipbeek.
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Melkveehouderij Aantal ligboxen 138 Aantal jongvee plaatsen 110 Melksysteem Melkrobot Overdracht Status Beschikbaar Prijs op aanvraag Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 40 ha 57 a 62 ca Kadastrale gegevens Gemeente Bathmen Sectie F Perceelnummer 121 Oppervlakte 23169 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 556 Oppervlakte 18330 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 563 Oppervlakte 145660 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 585 Oppervlakte 660 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 749 Oppervlakte 24960 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 903 Oppervlakte 23050 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1077 Oppervlakte 54261 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1222 Oppervlakte 24367 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1242 Oppervlakte 10000 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1327 Oppervlakte 13765 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1450 Oppervlakte 30000 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1451 Oppervlakte 36510 m² Kadastrale gegevens Gemeente Holten Sectie I Perceelnummer 1705 Oppervlakte 1030 m²

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van dit object te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Neem contact met ons op

Vul hier uw contactgegevens in, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.